Leadership Esbjerg


Business Esbjerg har med Leadership Esbjerg etableret et netværk for virksomhedsledere med fokus på forretningsudvikling, strategi og lederskab.

Det er Leadership Esbjergs Vision, at være det ypperste faglige netværk for topledere med vægt på faglig udfordring, inspiration omkring ledelse samt bidrag til vækst og udvikling.

Igennem Leadership Esbjerg får du:
 • Et større netværk og dermed en større kontaktflade blandt ledere
 • Et forum for erfaringsudveksling inden for lederudvikling, strategi og forretningsudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Højt fagligt indhold omkring disciplinen ledelse
 • Mulighed for at bidrage til vækst i dit nærområde

Følgende kriterier gælder for et medlemskab:
 • Et hverv som topleder, som værende en del af den øverste organisatoriske ledelse.
 • Motivet for medlemskab bygger på et ønske om fagligt at udvikle lederskab og forretningsstrategi til gevinst for egen virksomhed/organisation - og ikke om direkte salg og egen virksomhedspositionering.
 • En vilje og et drive til at dele faglig viden og bidrage med aktiv sparring og erfaringsudveksling i netværket.
 • Der vil kun være adgang for optag, hvis den branche, man kommer fra ikke er overrepræsenteret i netværket i forvejen. Vi arbejder på at skabe et mangfoldigt netværk på tværs af brancher og køn. Vi forbeholder os derfor retten til at høre eksisterende medlemmer forud for optag og i yderste konsekvens at afvise potentielle medlemmer for at opretholde den interne balance.
 • Et års medlemskab løber fra d. 1. januar til d. 31. december.
 • Årlig pris for medlemskab er 12.000 kr. Sker indmeldelse i løbet af året, betales forholdsvis.
 • Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt inden d. 1. oktober i en igangværende kalenderperiode.
 • Bemærk, at det ikke er muligt at sende sin stedfortræder, hvis man selv er forhindret. Dette skyldes at medlemskabet af Leadership Esbjerg er personligt.Det er dog muligt at invitere en gæst.

Leadership Esbjerg er organisatorisk forankret iBusiness Esbjerg som et integreret tilbud i paletten af erhvervsfremme.